תקנון אתר ממו

שלום וברוכים הגולשים לאתר "ממו". השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם. עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן. תנאים כללים.
 1. תקנון זה רשום בלשון זכר, אך מתייחס בלשון זו לשני המינים.
 2. במידה ואינך מסכים לכל תנאי מתנאי התקנון הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 3. האתר www.memodisign.co.il   הינו חנות וירטואלית  המופעלת על ידי "ממו" ומציע למשתמשי האתר אפשרות לרכישת מוצרים אונליין.
 4. הוראות תקנון זה ישמשו בסיס להסכמה משפטית בין הלקוח ל"ממו". 
 5. הזכות לשנות ולערוך את תקנון האתר שמורה ל"ממו" וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת. 
 6. "ממו" שומרים לעצמם את הזכות להפסיק, לשנות, או להחליף בכל עת מבצעים, הטבות והנחות ללא כל צורך בהודעה מראש. כמו כן מחירי המוצרים בחנות אינם כפופים למחירי האתר ולהפך. 
 7. כל המחירים באתר כוללים מע"מ לפי חוק, נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים דמי טיפול אריזה ומשלוח.
 8. "ממו" אינם מתחייבים להחזיק במלאי את כלל הפריטים המוצגים באתר. 
 9. "ממו" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את המחירים באתר לרבות מחירי המשלוחים ללא כל צורך בהודעה מוקדמת הלקוח יחויב לפי המחיר שפורסם בעת השלמת ההזמנה (מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 10. "ממו" עושה רבות בכדי לוודא כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם. יחד עם זאת "ממו" לא תישא באחריות במידה ונעשו טעויות או/ו אי דיוקים אשר נעשו בתום לב. 
  תנאים לשימוש באתר.
 1. הלקוח יהיה מעל גיל 18.
 2. הלקוח הנו בעל אזרחות ישראלית או בעל דרכון זר בתוקף, או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהוא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט ו/או בטלפון.
 4. על הלקוח להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 5. על הלקוח להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה הוא מבקש לקבל את המוצרים אותם הזמין.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  1. לקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
  3. הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
  4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.
  5. בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.
תהליך ההזמנה.
 1. "ממו" מציעה ללקוח אפשרות רכישת מוצר דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר.
 3. לרכישת מוצר דרך האתר יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.
מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).
 1. עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלי האתר בשום צורה.
 2. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי.
 3. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור  ותאושר הזמנת המוצר תפעל "ממו" לאספקת המוצר.
 4. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
 5. במקרה בו המוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי ו/או לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, במקרה שכזה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עימו קשר טלפוני. בנוסף רשאים "ממו" שלא לספק את המוצרים שהוזמנו וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר. 
 6. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר יפנה נציג "ממו" ותינתן האפשרות ללקוח לבטל את הרכישה או לחלופין לבצע את הרכישה במחיר הנכון, במקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבעלי האתר או מפעיליו בעניין זה.
 7. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
  תנאי אספקת המוצרים.
 1. ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמי וללא עלות נוספת בתיאום מראש בטלפון 0549857375.
 2. איסוף המוצר באופן עצמאי על ידי הלקוח חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום הגעת ההזמנה. במקרה שהלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לתקנון זה.
 3. זמן אספקה: ללקוח הינו עד 10 ימי עסקים אשר אינם כוללים את יום ההזמנה, ערבי חג ושישי שבת בנוסף לזאת זמן האספקה לישובים מרוחקים עלול להיות ארוך יותר.
 4. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 5. המוצר/ים יסופקו ללקוח רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע תהליך ההזמנה.
 6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. 
 7. במכירה בתשלומים, יתווסף התשלום עבור המשלוח לתשלום הראשון.
 8. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום בהתאם באחריות הלקוח לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 9. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיוצ”ב.
 10. הלקוח הינו מחוייב לתקנון חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר. תקנון זה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות האתר.
 11. "ממו" ו/או מי מטעמה עשוים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, כתנאי למסירתו של המוצר.
 12. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוח להודיע על כך מיידית ל"ממו" בטלפון (0549857375) במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים.
  הזמנות שגויות וביטולים.
 1. "ממו" אינה אחראית לאימות פרטי הלקוח. באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים בנוסף במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי "ממו" שומרת את הזכות לחיוב הלקוח בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח.
 2. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 3. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום הזמנת המוצר או עד יום אריזת המוצר למשלוח לפי המוקדם מבין השניים.
 4. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת : [email protected]. ההודעה תכלול את פרטי הלקוח, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 5. החזרת המוצר הינה כפופה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, תקין שלם ו/או ללא פגיעה.
 6. "ממו" רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו, בכל מקרה של ביטול שכזה תמסור "ממו" ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח.
 7. "ממו" אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.
  אחריות מוצר. "ממו"  שמה דגש על איכות חומרי הגלם איתם אנו עובדים, מייבאים ומייצרים. אנו מקפידים ככל האפשר לעבוד עם חומרי גלם איכותיים מחד ועם מחירים נוחים מאידך. מרבית חומרי הגלם שאיתם אנו עובדים הם חומרי גלם טבעיים כגון – עצים גושניים, ראטאן אמית  , בדי כותנה טבעיים. האחריות על מוצרינו הינה לשנה אחת מיום אספקת המוצרים. בתקופת האחריות, השרות והטיפול ניתנים לרוב ללא תשלום (במידה ואין מדובר בנזקים הנובעים משימוש) אך מעבר לתקופת האחריות השרות יהיה כרוך בתשלום אך תמיד יהיה מלווה ביחס אדיב ומקצועי.   תנאי האחריות. 1.האחריות הנה לתקופה של שנה וכפופה לתנאים הבאים:
 1. הפגם לא נגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול ע"י גורם לא מוסמך או מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו`.
 2. השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של ולא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך .
 3. לקונה יש טופס הזמנה קבלה / חשבונית .
 4. הרהיט לא נקנה מתצוגת חנות או כמוצר סוג ב` או במסגרת מכירת עודפים.
 5. פגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.
 6. במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי.
 7. ל"ממו" הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין החזר תשלום או החזר תשלום חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
 8. מוצרי רפידה: האחריות אינה כוללת את בדי הריפוד או כיסוי .
 9. בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.
  סודיות ומידע.
 1. "ממו"  מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.
 2. "ממו" נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "ממו" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  שונות וגדשים.
 1. במקרה בו נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
 2. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של העסק או בקטלוג המוצרים של העסק או באתר האינטרנט של העסק נועדו להמחשה בלבד.
 3. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים ו/או הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל היות ומדובר בעת טבעי , עם שונות מעץ לעץ .
  מגבלות שימוש בתוכן האתר.
 1. לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של "ממו" לרבות  מידע,  גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר .
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימנים המופעים באתר או בכל דבר אחר המהווה קניינה הבלעדי של "ממו" ללא רשות בכתב.
 3. כל המוצרים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים לפי החוק.
  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בנתניה.       ט.ל.ח